Call us on 44 7700 900693

raz

raz

raz

Edukacja międzykulturowa w krajach V4 w dobie kryzysu migracyjnego


Jesteś lub chcesz zostać nauczycielem. Uważasz, że Twoją rolą, poza przekazywaniem wiedzy, jest wspieranie wrażliwości, empatii i tolerancji. Zastanawiasz się, jak rozmawiać z uczniami o trudnych tematach, które dzielą polskie społeczeństwo. Chcesz uzupełnić program nauczania o tematy związane z migracjami i dialogiem międzykulturowym. Zachodzisz w głowę, jak inni pedagodzy radzą sobie z mową nienawiści i ksenofobią wśród uczniów. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza Cię na kurs pt. Edukacja międzykulturowa w krajach V4 w dobie kryzysu migracyjnego.

Sorry, no posts matched your criteria.

Dlaczego?


Ponieważ uważamy, że uczniowie w szkole powinni uczyć się rozumieć mechanizmy rządzące współczesnym światem. Ponieważ w programie nauczania jest mało miejsca na rzetelną rozmowę o tym, czym jest ksenofobia i skąd w Europie wzięli się uchodźcy. Ponieważ brak takiej dyskusji czyni uczniów podatnymi na ideologiczną manipulację. Ponieważ możemy temu zaradzić, wymieniając się doświadczeniami i wiedzą.

Dla kogo?


Dla nauczycieli nauczania początkowego, języka polskiego i historii na wszystkich etapach edukacyjnych. Dla studentów specjalności nauczycielskiej na kierunkach polonistycznych i historycznych. Dla wszystkich zainteresowanych świadomością międzykulturową polskich uczniów.

Opis kursu


Zajęcia składają się z 15 spotkań ze specjalistami i specjalistkami, którzy podsuwają pomysły edukacyjne w zakresie swoich kompetencji – prawa, dialogu międzykulturowego, nauczania języka polskiego jako obcego, nauczania języka polskiego i historii, pracy w stowarzyszeniach zajmujących się zapobieganiem dyskryminacji. Cykl spotkań zamyka spotkanie z dr Martą Mazurek, Pełnomocniczką Prezydenta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom.

Każdy uczestnik zajęć otrzyma certyfikat poświadczający ukończenie kursu.
Przedmiot może kończyć się zaliczeniem (2 ECTS) lub egzaminem (+1 ECTS).

Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.

Kiedy? Gdzie?


Zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
godz. 17.00, s. 220 Collegium Maius. Więcej informacji w programie.

Koordynatorki zajęć


Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Zajmuje się obrazami inności etnicznej w literaturach Europy Środkowej. W szczególności pasjonuje ją kultura romska i jej miejsce w kulturze europejskiej.

Emilia Kledzik

UAM Poznań

Emilia Kledzik
Instytut Filologii Polskiej UAM
emilia.kledzik@gmail.com
tel. +48 603 126 603

Pracuje w Instytucie Historii UAM w Poznaniu. Interesuje się związkami między historią a przyrodą, historią migracji oraz pamięcią. Jej badania nad tą tematyką dotyczą przede wszystkim europejskich miast.

Małgorzata Praczyk

UAM Poznań

Małgorzata Praczyk
Instytut Historii UAM
praczyk@amu.edu.pl
tel. +48 512 511 834

Wykładowcy


Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz w Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu, obecnie na stażu w IEiAK Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się antropologią mobilności (uchodźstwa, migracji i turystyki). Prowadziła badania w obozach uchodźców tybetańskich.

Natalia Bloch

UW Warszawa

Pracuje jako adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Nauczycielka dyplomowana z wieloletnim stażem, polonistka w gimnazjum i liceum. Poetka i inicjatorka wielu akcji dla młodzieży szkolnej. Współfundatorka i wiceprezeska Fundacji Józefa Rotblata. Interesuje się studiami nad pokojem i edukacją na jego rzecz.

Joanna Roszak

IS PAN

pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Zajmuje się edukacją, a w szczególności problemami: obecności tradycji kulturowej w szkole, wizualności na lekcjach języka polskiego oraz edukacji międzykulturowej.

Beata Gromadzka

UAM Poznań

Pracuje w Instytucie Historii UAM w Poznaniu. Zajmuje się historią kultury, edukacją multi- i interkulturową i porównawczą historią i pamięcią kobiet.

Izabela Skórzyńska

UAM Poznań

Pracuje w Pracowni Pytań Granicznych UAM. Interesuje się europejskimi postawami wobec islamu i muzułmanów, kwestiami rasy i rasizmu, feminizmem oraz formami obecności religii we współczesnym świecie. Od 2012 roku wykłada także na studiach genderowych Uniwersytetu im. Abdelhamida Ibn Badisa w Algerii.

Monika Bobako

UAM Poznań

Pracuje na Wydziale Etnologii i Muzeologii Uniwersytetu im. J. A. Komeńskiego w Bratysławie. Zajmuje się komunikacją interkulturową, lingwistyką antropologiczną, antropologią nauki.

Helena Tužinská

Uniwersytet im. J. A. Komeńskiego
w Bratysławie


Przygotowuje doktorat w Instytucie Etnologii UAM. Jej badania dotyczą wielu dyscyplin, poczynając od studiów nad Holocaustem i ludobójstwem, poprzez antropologię pamięci i miejsca, po współczesne studia muzealnicze i kuratoryjne. Pracuje również ze świadkami wydarzeń traumatycznych.

Małgorzata Wosińska

UAM Poznań

Antal Örkény jest profesorem na Wydziale Socjologii na Uniwersytecie Eötvös Loránd w Budapeszcie. Jego głównym obszar badawczy to tożsamość narodowa i stereotypy narodowe, mniejszość romska i uprzedzenia w odniesieniu do Romów, relacje międzyetniczne w obszarze karpackim, studia nad migracją i tożsamość graniczna.

Antal Örkény

Uniwersytet Eötvös Loránd
w Budapeszcie


Pedagożka, socjolożka. Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Zajmuje się krytyczną analizą kultury, organizacji i codzienności w instytucjach edukacyjnych oraz mechanizmami wykluczania i reprodukcji nierówności społecznych.

Iwona Chmura-Rutkowska

UAM Poznań

Pracuje w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym UAM i EUV. Wykłada na kierunku filologia polska jako obca i w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców. Bada literaturę młodych autorów polskiego pochodzenia w Niemczech.

Małgorzata
Zduniak-Wiktorowicz

Polsko-Niemiecki Instytut
Badawczy UAM i EUV


Joanna Grabarczyk jest dyrektorem zarządzającym projektu „Hejtstop” Stowarzyszenia Projekt: Polska. Projekt promuje zwalczanie mowy nienawiści w miejscach publicznych i internecie.

Joanna Grabarczyk

„Hejtstop”, fundacja Projekt Polska

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznani ds. przeciwdziałania wykluczeniom od lipca 2016 roku. Pracuje w Instytucie Językoznawstwa UAM gdzie zajmuje się m.in. krytyką feministyczną i krytyką postkolonialną. Jest członkinią Rady Naukowej Interdysycplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości (UAM).

Marta Mazurek

Urząd Miasta Poznania i UAM Poznań

Rekrutacja / Kontakt


Emilia Kledzik, emilia.kledzik@gmail.com, tel. +48 603 126 603
Małgorzata Praczyk, praczyk@amu.edu.pl, tel. +48 512 511 834

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2017. Przewidujemy stworzenie listy rezerwowej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.